Köpvillkor

Introduktion

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.manimala.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Manimala AB.

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

Bekräftelse

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse till din e-postadress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt e-postadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med oss. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

Betalning

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort, PayPal eller genom Swish. Köp genom Swish kan endast användas av kunder i Sverige. Vi kan också ta betalt via bankgiro, kontakta oss i så fall på info@manimala.se.

Betalning med kort

Betalning med bank- eller kreditkort sköts genom Stripe eller PayPal. Manimala hanterar inte själva några bank- eller kreditkortsnummer.

Vi tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

Priser

Alla priser som visas på Manimalas webbplats är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att dras av på betalningssidan. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Manimala inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan vi inte förutse deras storlek utan rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.

Beställningar

Vid beställning träffas avtal om köp först när Manimala bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid osv. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Kontrollera alltid att din bekräftelse stämmer. Beställningar som görs är bindande. Om du har lagt en beställning som du vill ändra eller makulera, kontakta oss omedelbart på info@manimala.se.

Garanti

Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagen.

Ansvar

Manimalas ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.
Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.manimala.se är begränsad till det totala beloppet av din beställning. Manimala har inget ansvar för indirekta förluster.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Bolagsinformation

Manimala AB
Attundavägen 2
183 34 Täby
Sverige

E-post: info@manimala.se
Bankgiro: 5244-0880
Swish: 123 014 94 68
Organisationsnummer: 559133-3348