Vad är en mala?

En mala är ett halsband eller sträng av pärlor som används vid meditation. Ordet mala är sanskrit och betyder radband och har använts i tusentals år inom traditioner som buddhism, hinduism och yoga. En mala används traditionellt för att repetera en positiv bekräftelse eller ett mantra längs med varje pärla för att komma till ett mer lugnande, sammanlänkat och andligt tillstånd.

mala

Pärlorna på en mala

De 108 pärlorna som en mala består av kan vara gjorda av många material, såsom frön, trä, eller ädla metaller och stenar. Det sägs att vissa material har egenskaper som kan vara önskvärda, såsom agat som sägs vara jordande eller så har de föreningar med ett visst chakra, vilket är fallet med jade.

Varför har ett mala halsband 108 pärlor?

Nummer 108 är betydelsefullt av så många skäl. De 108 pärlor som ett traditionell mala halsband består av representerar universum (1), ingenting (0) och allt (8 eller oändlighet). Många väljer att recitera sitt mantra i sanskrit under mediation och inom Sanskrit-alfabetet finns det 54 bokstäver där varje bokstav har en feminin och en maskulin version, vilket totalt blir 108. Vissa tror även att det finns 108 etapper på den mänskliga själens resa, att det finns 108 energilinjer som går till hjärtat och sanningen är att betydelsen av 108 pärlor på din mala är öppen för tolkning. En mala kan dock även bestå av 18, 27 eller 54 pärlor beroende på trossystem.

mala

Markörspärlor

Vid meditation kan tanken och sinnet ibland vandrar iväg med oss och göra så att vi tappar fokus på själva mediationen och få oss att ”glömma” vad vi gör för stunden. När du kommer över en markörpärlan, som skiljer sig från resten av malans pärlor, så är det som en liten påminnelse om att flytta fokus och föra dig tillbaka till mala, till din meditation och ditt mantra. Markörspärlan fungerar som en ”väckarklocka” eller en ”check in” för att göra dig medveten om vart du är och vad du gör.

Guru-pärlan

Guru-pärlan är den pärla som tofsen fäster direkt på. Guru pärlan är ofta den 109: e stenen. Guru-pärlan sägs symbolisera den Guru från vilken studenten har fått en mantra som används eller reciteras, och representerar student-guru-förhållandet. Det sägs därför vara respektlöst att korsa över guru-pärlan så om man vill göra mer än 108 upprepningar så kan man vänta tillbaka längs med malan.

Knutarna och mellanrummet mellan pärlorna

Ett tydligt tecken på ett traditionellt utformat mala halsband är att den har en knut eller en mindre pärla mellan varje pärla. Detta gör inte bara malan starkare, det ger också det perfekta utrymmet för Japa Meditation – en meditation som använder varje pärla för att räkna upp en repetition av en mantra.

En bonus som tillkommer med att ha en knuten mala är att du inte kommer att förlora dina pärlor eller ädelstenar om ni mala skulle gå sönder! Om din mala går sönder kan det vara ett tecken på att du fått nya intentioner i ditt liv och att malan har gjort det jobb den var tänkt att göra.

Tofsen

Tofsen har flera betydelser. Den som resonerar mest med oss på Manimala är att när strängarna som går genom malan samlas ihop som en för att sedan bli en del av tofsen. Det representerar vår förbindelse med det spirituella, det gudomliga och till varandra. Den representerar enighet och helhet.

 


Ta ordentligt hand om din mala då det är ett omsorgsfull skapat hantverk och välj din mala utifrån vad din magkänsla säger dig och lita på din intuition, första känslan är ofta den rätta.

Våra mest populära malas

Se alla malas